Borsodi László: Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében - PhD-értekezés nyilvános vitája

2015. november 24.

  
FOTÓK
a rendezvényről

A védés eredménye: SUMMA CUM LAUDE!

  Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar
Doktori (PhD) képzés
   Tel.: (62) 544-362 Fax: (62) 544-037
 
                         6722 Szeged, Egyetem u. 2.             


M E G H Í V Ó

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Doktori Tanácsa meghívja Önt

Borsodi László:

Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és

ciklusképzés Baka István költészetében

című PhD-értekezésének 2015. november 24-én 14 órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Konferencia Termében (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) tartandó nyilvános vitájára.

 A bizottság összetétele:

Elnök: dr. Szőke Katalin egyetemi tanár

Opponensek:

dr. Valastyán Tamás egyetemi tanár
dr. Bazsányi Sándor egyetemi docens

Tagok:

dr. Virág Zoltán egyetemi docens
dr. Szabó Gábor egyetemi docens.

Az értekezés témavezetője: dr. Bombitz Attila habil. egyetemi docens.

Az értekezés megtekinthető:
       a Tanulmányi és Információs Központ Könyvtárában.

 A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 Szeged, 2015. november 2.

SZTE BTK Doktori Tanácsa

 

 

 

 

 

 

                 Borsodi L. László
   A kép forrása: Irodalmi Jelen Online, 2010. június 23.

 

 

 

 


Megosztás: